TIADA bayaran akan diterima sehingga skuter tiba di negara ini. TIADA pre-order.
$2,500 . Selepas 6 pertama $3000